JIL Oslo - Jernbanens idrettslag Oslo

JIL Oslo er et sektorovergripende bedriftsidrettslag for alle med jernbanetilknytning i Osloområdet. Vårt hovedformål er å aktivisere alle ansatte.
Dette gjør vi ved å organisere aktiviteter som faller inn under Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) og Norsk Jernbane Idrettsforbund (NJIF). I tillegg er vi en organisasjon for alle typer aktiviteter innen hobby og fritid.