BRIDGE OG SJAKK

Oppmann for sjakk og bridge er:

Bente Buan

Email: bbuan@hotmail.com


Link til innbydelse Jernbanemesterskap 2018: HER