ANDRE AKTIVITETER

Oslo Bedriftsidrettskrets tilbyr en rekke forskjellige aktiviteter. I tillegg har Norsk Jernbane Idrettsforbund tilbud om jernbanemesterskap innen forskjellige områder.

Ønsker du å få i gang slike aktiviteter eller noe helt annet? Ta kontakt med styret!